Carpe Diem ofwel: Het leven is te kort om slechte wijn te drinken
HOME » GITAAR- en BASLESSEN » info/voorwaarden

GITAAR- en BASGITAARLES

INFORMATIE en VOORWAARDEN SEIZOEN 2014 - 2015

 

ALGEMEEN

 

1. De lessen worden gegeven op het adres: De Rijpstraat 12, 8023 WC Zwolle.

2. Er wordt op maandag t/m vrijdag, en alleen overdag les gegeven. Er kan, afhankelijk van beschikbare tijden, op ieder moment in het jaar worden 'ingestapt'.

3. Een les duurt 45 minuten en is in principe wekelijks en individueel. In uitzonderingsgevallen kunnen 14-daagse lessen of 'losse' lessen worden afgesproken. Ook kan een kennismakingsles worden afgesproken.

4. Aan zeer jonge kinderen (t/m 7 jaar) kan, alleen in overleg, 30 minuten les worden gegeven. Vanaf 8 jaar duurt een les 45 minuten. 

5. Ook kan  een lespakket van 5 0f 10 lessen worden genomen om bijvoorbeeld het niveau bij te spijkeren of om kado te doen (alleen 45 min. lessen) .

6. In de schoolvakanties van regio Noord worden geen lessen gegeven,  m.u.v. de eerste drie weken van de zomervakantie (inhaal- of extra lessen). Op de landelijke feestdagen vervallen eveneens de lessen.

7. De opzegtermijn is vier lesweken. Een vakantieperiode telt in die termijn dus niet mee.

 

 

TARIEVEN, BETALING / LESSEN AFMELDEN

  

Tarieven

 

1. Gewone les (45 min.): 24,50 euro per les.

2. Kennismakingsles: 20,- euro.

3. Kinderles (30 min, alleen in overleg): 20,- euro per les.

4. Lespaketten: normaal tarief per les.

5. Eventuele groepslessen: normaal tarief per leerling, per les.

6. Over de vakantieperiodes en feestdagen wordt geen lesgeld in rekening gebracht (uitgezonderd inhaal- of extra lessen in de zomervakantie).

7. Erik Raayman Muziek is vrijgesteld van BTW. 

 

Betaling / lessen afmelden

 

 1. De leerling ontvangt aan het eind van de kalendermaand per E-mail een factuur voor de lessen die ook daadwerkelijk in die maand hebben plaats gevonden.

2. Wordt een les om geldige redenen - minimaal 24 uur van te voren- afgemeld, en kan hij binnen een week niet worden ingehaald, dan wordt die les niet in rekening gebracht. 

3. Wordt een les op de lesdag zelf tot twee uren voor aanvang afgemeld, en kan hij binnen een week niet worden ingehaald, dan wordt hij tegen 'kindertarief' in rekening gebracht. Betreft het een 'kinderles' (30 min.) dan wordt die les voor 80 % in rekening gebracht.

4. Wordt een les korter dan twee uren voor aanvang - of helemaal niet afgemeld, dan wordt die les geheel in rekening gebracht.

5. Door Erik Raayman afgezegde lessen worden, mits ze binnen een week niet kunnen worden ingehaald, niet in rekening gebracht.

6. In geval van calamiteiten en (langdurige) ziekte wordt overleg gepleegd.

 

Erik Raayman is lid van de FNV Kunstenbond.

K.v.K. 08192381

 

            ------------- O -------------