GITAAR- en BASGITAARLES

INFORMATIE en VOORWAARDEN SEIZOEN 2023- 2024

 

ALGEMEEN

 

1. De lessen worden gegeven op het adres: De Rijpstraat 12, 8023 WC Zwolle.

2. Er wordt alleen overdag les gegeven op de dagen dinsdag t/m donderdag, alleen overdag. Er kan, afhankelijk van beschikbare tijden, op ieder moment in het jaar worden 'ingestapt'.

3. Een les duurt 45 of 60 minuten, is in principe wekelijks, en individueel. Een 45 minuten-  les kan tijdens de les in overleg verlengd worden naar 60 minuten.

Bij uitzondering kunnen 14-daagse lessen of 'losse' lessen worden afgesproken. Ook kan een kennismakingsles worden genomen. Bij uitzondering kunnen duo-lessen worden gegeven.

4. Aan jonge kinderen (tot 8 jaar) kan, alleen in overleg, 30 minuten les worden gegeven.

5. In de schoolvakanties van regio Noord worden geen lessen gegeven,  m.u.v. de eerste twee weken van de zomervakantie (voor inhaal- of extra lessen). Op de landelijke feestdagen vervallen eveneens de lessen.

6. De opzegtermijn is vier lesweken. Een vakantieperiode telt in de termijn dus niet mee. 

 

TARIEVEN, BETALING / LESSEN AFMELDEN

  

Tarieven

 

1. 60 minuten-les:          m.i.v. jan. '24    45.-

2. 45 minuten-les:          m.i.v. jan. '24:    35,-

3. Kennismakingsles:     m.i.v. jan. '24:    25,-

4. Kinderles (30 min.):    m.i.v. jan. '24,-   25.-

5. Duo-les: normaal tarief per persoon.     

6. Over de vakantieperiodes en feestdagen wordt geen lesgeld in rekening gebracht (uitgezonderd inhaal- of extra lessen in de zomervakantie).

7. Als een 45 minuten-les tijdens de les in overleg wordt verlengd naar 60 minuten wordt voor die les het 60-minutentarief berekend.

 

 Betaling / lessen afmelden

 

 1. De leerling ontvangt aan het eind van de kalendermaand per E-mail een factuur voor de lessen die ook daadwerkelijk in die maand hebben plaats gevonden.

2. Wordt een les om geldige redenen - minimaal 24 uur van te voren- afgemeld, en kan hij binnen een week niet worden ingehaald, dan wordt die les niet in rekening gebracht. 

3. Wordt een les op de lesdag zelf tot twee uren voor aanvang afgemeld, en kan hij niet binnen een week worden ingehaald, dan wordt die les voor 80 % in rekening gebracht.

4. Wordt een les korter dan twee uren voor aanvang, en kan hij niet binnen een week worden ingehaald, of wordt de les helemaal niet afgemeld, dan wordt die les geheel in rekening gebracht.

5. Door Erik Raayman afgemelde lessen worden niet in rekening gebracht.

6. In geval van calamiteiten, (langdurige) ziekte of overmacht wordt overleg gepleegd.

 

Erik Raayman Muziek is vrijgesteld van BTW

Erik Raayman is lid van de Kunstenbond

K.v.K. 08192381

 

                                             ------------- O -------------